Ерп и складов софтуер

гр. София ул "Кочани" 2а вх А
0
Няма ревюта

Разработка на фирмен софтуер

Дейта Плюс 360 ERP софтуер за управление на бизнес процесите на Вашата компания.

Системата е изградена върху ясна и строга икономическа логика. С нея обслужвате доставките, продажбите, производството, логистиката, склада и всички други дейности, които управлявате. Дейта плюс 360 ERP Ви дава възможност да обменяте автоматично данни с Ваши доставчици и клиенти.

Софтуерното решение е приложимо в различни индустрии като съвместно с наш консултант го настройвате така, че да бъде адаптирано конкретно за Вашия бизнес и нужди.

Системата е одобрено СУПТО от НАП по Наредба Н18.