Ерп и складов софтуер

0
Няма ревюта

Разработка на фирмен софтуер

Ние в “Дейта плюс” разполагаме с богат опит в управлението на бизнес процесите на фирми от хранителния сектор. Системата се използва в производствени, логистични и търговски предприятия с работни места от 1 до 300.
Чрез нашите продукти, както производствени, така и логистични, и чисто търговски фирми от нехранителния бранш могат да управляват всички аспекти на бизнеса си от производство през доставките и складова дейност до продажбения процес, независимо дали става сума за традиционна търговска дейност, мобилна или онлайн търговия. Като наш клиент Вие се възползвате от богатия ни опит в управление на бизнес процесите на фирми от нехранителния сектор.