Nord Recycling

улица тинтява 17
0
Няма ревюта

рециклиране , изкупуване

Това се постига чрез създаването на ефективна и леснодостъпна система от площадки за събиране на тези отпадъци и чрез изграждането на мрежа от съоръжения за предварително третиране на събраните стари масла и последващото им оползотворяване, включително и регенериране.